Menu

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/climatepoi/domains/climatepoint.nl/public_html/templates/gk_simplicity/html/com_content/article/default.php on line 14

Bodemenergie

Bodemenergie is een duurzame techniek waarbij de energie uit de bodem kan worden gewonnen. Er wordt gebruik gemaakt van de aardwarmte en koude die van nature in de bodem en het grondwater aanwezig is. Deze duurzame technieken vormen een bijdrage aan de besparing van fossiele brandstoffen en uitstoot van CO2. 

Bij de toepassing van bodemenergie kan gekozen worden voor open en gesloten energieopslagsystemen, oftwel open of gesloten bronsystemen. Climate Point adviseert u graag over de mogelijkheden die bodemenergie u kan bieden.

Open bodemenergiesystemen

Bij een open bronsysteem wordt grondwater ontrokken en ingezet voor koeling of verwarming en na gebruik weer terug in de bodem gepompt.  In de winter wordt er uit de warme bron water opgepompt en in combinatie met een warmtepomp ingezet voor verwarming. Het water afgekoelde water wordt hierna weer terug gepompt richting de koude bron. Zodra de zomer nadert wordt het systeem omgekeerd, het koude water wordt dan opgepompt vanuit de koude bron en ingezet voor koeling. Het opgewarmde water wordt vervolgens weer terug teruggepompt in de warme bron zodat deze weer opgeladen wordt voor de winterperiode. Door deze cyclische wisselingen gedurende de seizoen blijft het systeem continue in balans.  

De afstand van de bronnen kunnen op enige afstand van elkaar liggen of onder elkaar in verschillende watervoerende pakketten. De diepte varieert tussen de 30 en 250 meter onder het maaiveld. Dit is afhankelijk van de bodemgesteldheid. 

Gesloten bodemenergiesystemen

Bij gesloten bodemenergiesysteem wordt er een vloeistof, vaak met toegevoegde antivriesmiddelen, in buizen door de bodem geleid. Het water staat dan niet direct in contact met het grondwater. Er is geen sprake van actieve verplaatsing van grondwater. De gesloten bodemenergiesystemen worden ook wel bodemwisselaars genoemd.

Contact Gegevens

De Dintel 10
5684 PS, Best
Nederland

T: +31 (0) 499 44 50 00
@: info@climatepoint.nl